2019/01/08

Ökat behov av skyddat boende

Efter julhelgerna ser vi ett ökat behov av skyddat boende. Teambo har mångårig erfarenhet av skyddat boende och andra boendelösningar. Vi skräddarsyr alltid lösningar utifrån individens behov.  Tveka inte att kontakta oss för att hitta en hållbar lösning på både kort och lång sikt.

Läs mer om våra boendelösningar på Teambo.se/boende