Kvalitet

För oss är det viktigt med kvalitet och hållbarhet i alla led. Vi har valt att ISO-certifiera oss, vilket innebär att vi följer givna kvalitetsstandarder och genomgår revision varje år. Teambo är ISO-certifierat utifrån kvalitet enligt standard SS-EN ISO 9001:2015 samt utifrån miljö enligt standard SS-EN ISO 14001:2015.

Vi har kollektivavtal och vår socionombemanningsdel är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.

Synpunkter

Vi vill att du som kommer i kontakt med vår verksamhet ska vara nöjd. Om du har synpunkter är du välkommen att framföra dessa till verksamhetschef Maria Bäcklund maria.backlund@teambo.se